Lázeňský léčebný dům PRAHA v Luhačovicích ve spolupráci s NOE - centrem prevence a zdraví MUDr. Alexandra Fesenka v Bratislavě

10.7.2011 17:07:14 - cubaguest

Používá při své práci DIAGNOSTICKO - TERAPEUTICKÝ KOMPLEX (DTK) což je kombinace diagnostických metod „FLEET test", „Medical dynamika" a „AMP – analyzátor krve", ale i léčebné techniky elektroakupunkturního přístroje „HAI HUA", biorezonančního přístroje „BIOL" a řady dalších lázeňských postupů a léčebných procedur. Tyto metody jsou neinvazívní (působí na povrch těla, anebo bezkontaktně).


Používá při své práci DIAGNOSTICKO - TERAPEUTICKÝ KOMPLEX (DTK) což je kombinace diagnostických metod „FLEET test“, „Medical dynamika“ a „AMP – analyzátor krve“, ale i léčebné techniky elektroakupunkturního přístroje „HAI HUA“, biorezonančního přístroje „BIOL“ a řady dalších lázeňských postupů a léčebných procedur. Tyto metody jsou neinvazívní (působí na povrch těla, anebo bezkontaktně).

Spolupráce lázeňského léčebného domu PRAHA v Luhačovicích s NOE centrem v Bratislavě začala v létě 2007. Od té doby LLD PRAHA rozšířil své působení vedle léčby pacientů i na oblast prevence předcházení nemocem pod vedením MUDr. Alexandra Fesenka NOE centra v Bratislavě, které od svého založení v roce 1994 působí jako odborné středisko regenerační medicíny a propagátor zdravého životního stylu. Již hodně pacientů dokázalo pomocí regenerační metody MUDr. Alexandra Fesenka úspěšně odolat závažným onemocněním. Diagnostika NOE-centra je založená na moderní počítačové technologii. Umožňuje odhalení nemoci již 3-4 roky pred jeho vznikem, což je nesmírná výhoda v rámci prevence.

Všechny léčebné metody jsou zvolené přísně individuálně a jsou zaměřené především na odstranění příčin onemocnění. Jsou určené pro pacienty s dýchacími těžkostmi, se srdečně-cévním onemocněním, bolesti pohybové soustavy, páteře, poruchy trávícího ústrojí a též pro pacienty s rizikem vzniku onkologických onemocnění.

MUDr. Alexandr Fesenko ordinuje v LLD PRAHA v Luhačovicích v roce 2011 vždy jeden týden v měsíci.

„Člověk dokáže regenerovat! Naším úkolem je vytvořit podmínky pro její realizaci“ MUDr.A.Fesenko

FLEET test hodnocení termodynamických parametrů u pacientů

 • vizualizace funkčního stavu organismu na segmentární úrovni
 • grafické zobrazení všech segmentů, které umožňuje hodnocení stavu vnitřní rovnováhy organismu
 • screening test terapeutických preparátů umožňující korekci celkové homeostázy
 • hodnocení různých stupňů degenerativních procesů funkčního zatížení bez morfologických změn

MEDICAL DYNAMIKA - neinvazívní diagnostika, která umožňuje :

 • analýzu adaptačních a rezervních schopností organismu s perfektní vizualizací
 • objektívní posouzení homeostázy (stav vnitřní rovnováhy) organismu
 • snížení a nebo zvýšení nervového, psychického a nebo psychoemotívního napětí

AMP – neinvazívní analyzátor krve, ktorý vyhodnocuje:

 • klinické a biochemické parametry krve, správnost cirkulace krve a hodnoty O2
 • stav srdečně-cévního aparátu
 • funkční stav plic
 • funkční parametry jater a ledvin
 • stav hladiny hormónů a stav imunitního systému.

ZÁKLADNÍ REGENERAČNÍ TECHNIKY:

HAI-HUA - elektro akupunkturní přístroj:

 • originální metoda stimulace akupunkturních bodů bez jehel
 • nahradí klasickou akupunkturu, elektroléčbu i masáž

BIOL - biorezonanční přístroj:

 • moderní metoda bez kontaktní elektromagnetické stimulace
 • působí na fyzické a metafyzické (molekulární a informační) úrovni
 • stimuluje membrány zdravých buněk rezonančními frekvencemi, čímž posilňuje kontrolu imunitního systému
 • stimuluje buněčné membrány mastocytů a makrofágů, posilňuje regenerační procesy v poškozené tkáni, zmírňuje bolest a urychluje pooperační regeneraci

Ostatní lázeňské procedury a techniky, masáže, rašelinovézábaly, vodoléčba, elektroléčba, individuální a skupinová tělesná výchova, inhalace, pitnákůraatd.

Priority DIAGNOSTICKO - TERAPEUTICKÉHO KOMPLEXU (DTK)

Základem této regenerační metody je vytvořit "rezervní fond" v organismu a odstrani tfaktory, které způsobují předčasné stárnutí a opotřebení orgánů. Tato léčebná metoda harmonicky spojuje metody zvyšující toleranci vůči stresu s individuálně řízenou očistou a technikami obnovení termoregulace.

Metoda je srozumitelná jak pro pacienta tak i pro terapeuta a proto dosahuje vysoké procento úspěšnosti, díky čemu si získala popularitu nejen na Slovensku, ale i v Čechách a okolních státech.

Zdraví je dar, kterého si važme!

Anna Kneblová ředitelka LLD PRAHA v Luhačovicích« Zpět