Historie

Pamětníci vzpomínají, že hotel PRAHA po celou dobu první republiky dobře prosperoval, patřil mezi nejvyhledávanější zařízení návštěvníků Luhačovic a nedalekých Pozlovic, nabízel služby na vysoké úrovni a byl hojně navštěvován.Lázeňský léčebný dům Luhačovice Praha - Hotel Praha

Podnikaví majitelé a provozovatelé manželé Otiskovi, kteří objekt před druhou světovou válkou vlastnili, později přeměnili hotel PRAHA na vojenskou ozdravovnu. V té době zde ordinoval generál zdravotní služby Vlach a pravidelné koncerty pořádala vojenská kapela.

Po znárodnění připadl hotel PRAHA odborům. Nějakou dobu byl využíván k odborářské rekreaci, později byl využit pro výchovu a vzdělání učňovské mládeže obor kuchař-číšník a současně sloužil jako internát. Postupně provozem a téměř žádnými opravami středisko chátralo a tak se v roce 1998 majitelé-odboráři rozhodli objekt pro neutěšený technický stav uzavřít a učňovské středisko zrušit.

Lazensky-dum-Luhacovice-Praha-KrajinaV takovém stavu jsme objekt převzali do nájmu od 1.10.1998. Za měsíc a půl se nám podařilo opětovně zprovoznit restauraci a vybudovat zdravotnické oddělení. Dne 18.listopadu 1998 jsme Hotel-lázeňský dům PRAHA slavnostně otevřeli za účasti zástupců města, zdravotních pojišťoven a jiných pozvaných hostů a začali jej nabízet k pobytům pro nenáročnou klientelu za přijatelné ceny, s cílem oživit nejen tradice tohoto domu, ale postupnou rekonstrukcí z něj vybudovat architektonickou součást lázní a otevřením nestátního zdravotnického zařízení v jeho prostorách mu vtisknout novou podobu.

Můžeme konstatovat, že si Lázeňský léčebný dům PRAHA získal své místo na trhu a postupně získává svou stálou klientelu. Někteří hosté, a není jich málo, mají objednán svůj pobyt v našem zařízení již po několikáté a věříme, že ne naposled. Můžeme konstatovat, že v roce 2000 jsme proti prvnímu roku našeho provozu, tj. roku 1999 zaznamenali nárůst klientely o 28%, v absolutním vyjádření nás navštívilo 1762 hostů, z toho 1325 hostů s léčebnými procedurami. V roce 2001 již většina ubytovaných hostů, tj. 82% využila našich léčebných procedur.

V letech 2002-2009 zaznamenáváme nárůst lázeňských pacientů a samoplátců, kteří vyhledávají náš dům pro komplexnost služeb a léčebných procedur včetně moderního krytého bazénu s úpravou vody bez chlóru ozónem. V roce 2009 léčebné procedury čerpali skoro všichni naši hosté. Díky rozšíření a zkvalitnění ubytovací kapacity zaznamenáváme nárůst klientů od výchozího roku provozu o více jak 100%. Můžeme konstatovat, že si naši občané a hosté více uvědomují nutnost prevence pro zachování svého zdraví. V současné době jsou všechny pobyty našich pacientů léčebné s procedurami, které předepíše lékař.

Lazensky-dum-Luhacovice-PrahaVe své obchodní politice se orientujeme především na domácí klienty, na lázeňské pacienty, na zdravotně postižené občany, seniory, rekondiční a ozdravné pobyty a i letní rodinné pobyty spojené s léčením. Naše zdravotnické oddělení poskytuje komplexní služby pro ambulantní pacienty, které k nám posílají na doléčení lékaři specialisté. Z léčebných procedur nabízíme např. elektroléčbu, elektroakupunkturu, parafinové a rašelinové zábaly, podvodní masáž, přísadové a perličkové koupele, inhalace, léčebný tělocvik, různé druhy masáží, lymfodrenáže a jiné.

Vzhledem k tomu, že se nám v závěru roku 2000 podařilo vyřešit majetkové vztahy objektu a stali jsme se majiteli, postupně realizujeme v rámci finančních možností stavební úpravy k vylepšení objektu. Zrekonstruovali jsme recepci, vylepšili podmínky na zdravotním oddělení a v jídelně hostů. V roce 2001 a 2002 jsme na pokoje zavedli telefony, které zároveň slouží jakjo signalizace z pokojů pro nenadálé zdravotní komplikace pacientů,  provedli jsme celkovou generální opravu rozvodů vody, odpadů, ústředního topení a elektriky a vybudovali jsme u všech pokojů sociální zařízení.

Dále jsme vyměnili okna se zvýšeným protihlukovým a zatepleným sklem s cílem pokračovat v dalších pracích na vylepšení pokojů. V roce 2003 jsme se rozhodli stavebně propojit obě samostatně stojící budovy s vybudováním vnitřního bazénu, Lazensky-dum-Luhacovice-Praha-Masazni-vanasauny a rozšíření balneoprovozu a další léčebné a ubytovací části. Přízemí s moderním krytým bazénem s vodou z vlastní studny a bezchlórovou úpravou ozónem bylo otevřeno pro naše hosty na jaře roku 2004. Od července 2005 je možnost odpočinku a opalování na venkovních prostorách bazénu opatřených lehátky ke slunění a solární sprchou. Od roku 2007 je v provozu výtah s bezbarierovým přístupem. V roce 2008 jsme otevřeli cukrárnu.

Vedle stojící sousední domy Domova důchodců se rozhodl Krajský úřad v roce 2015 prodat pro chátrající stavební stav. Vzhledem k tomu, že za Domovem důchodců se nachází naše parkoviště, přihlásili jsme se do výběrového řízení s cílem propojení tohoto parkoviště a rozšíření našich kapacit. V roce 2016 se nám náš záměr podařil, zahájili jsme celkovou rekonstrukci obou ubytovacích domů, které byly zkolaudovány v dubnu a v květnu 2017. Do větší prostřední budovy jsme umístili dvě patra zdravotnického oddělení, kam se z hlavní budovy přemístili fyzioterapeuti, pracoviště teplo léčby, tj. rašeliny a parafinu a pracoviště pro poskytování různých druhů masáží.

V červnu 2017 jsme obdrželi stavební povolení pro propojení všech tří budov v jeden celek. Se stavbou jsme hned započali a tak i v současné době (duben 2018) probíhá dostavba této části s cílem vytvoření většího pohodlí našich pacientů a klientů tak, aby nemuseli mezi budovami přecházet v době nepříznivého počasí venkovními prostory.  Zároveň probíhá i úprava venkovních prostor odpočinkových ploch, zahrady a fasády zakoupených domů již bývalého Domova důchodců včetně výměny některých oken. Dostavbou vznikne komplex odpočinkové haly, víceúčelové konferenční místnosti a tělocvičny, rozšíří se místnosti lékařů a zdravotních sester. Zvýší se prostor odpočinkových ploch pro všechny hosty Lázeňského léčebného domu PRAHA.

Naším cílem je moderní zařízení s komplexními a kvalitními službami, které máme pod jednou střechou, pro všechny naše hosty. Věříme, že s pomocí obchodních partnerů Vás všech našich hostů se nám tyto záměry podaří zrealizovat.