léčba a její metody - úvod

Každý člověk je svým způsobem jedinečný. Každý si ten život prožijeme jiným způsobem. Máme své představy o životě, někomu se podaří je realizovat, jinému ne. Narodíme se s určitými dispozicemi k životu. Někdo špatné dispozice odbourá a žije bez nemocí a zdravě, jiný naopak prostředím a způsobem života si špatné dispozice prohloubí a celý život zápasí s nemocemi.                                                                            

Do naší léčebny zavítají lidé:                                                                                         

  • zdraví, kteří přijeli obnovit své síly a relaxovat
  • kteří chtějí předejít nemocem  na ozdravných rehabilitačních pobytech 
  • kteří onemocněli určitou nemocí, jsou ve stavu rekonvalescence a chtějí předejít dalšímu onemocnění
  • hodně nemocní, kteří si chtějí alespoň trochu upevnit své zdraví, zapomenout na nemoci a relaxovat
  • chronicky nemocní

Rozhodli jsme se proto organizovat různé druhy pobytů, které každoročně obnovujeme, ale ve výsledném efektu naši lékaři každému klientu při osobním pohovoru a vstupní prohlídce „ušijí tzv. pobyt na míru“ podle jeho zdravotního stavu, možností a potřeb.

Spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami a tak léčení najdou v naší léčebně nejen samoplátci, ale i klienti zdravotních pojišťoven na komplexní a příspěvkové lázeňské léčbě, na tzv. ambulantní specializované léčbě např. poúrazových stavech apod.

Z léčebných procedur využíváme balneoterapii, dietoterapii, klimatoterapii, pitné kůry minerálními prameny, termoterapii, různé druhy masáží a elektroléčby, inhalace, léčebný tělocvik, netradiční léčebné metody tradiční čínské medicíny  a pod.

Pro zjištění zdravotního stavu a stanovení  postupu léčby podle zdravotního stavu využíváme různé diagnostické metody a moderní diagnostické přístroje.